ครอบแก้ว

( CUPPING THERAPY )

ทฤษฎีของการวางถ้วยแก้วในการบำบัดโรคต่างๆอาศัยการปฏิบัติงานของระบบสุญญากาศโดยใช้ถ้วยแก้วลนไฟ เพื่อให้เกิดความกดดันของสุญญกาศ จะดึงดูดผิวหนังให้นูนสูงขึ้น

บริเวณผิวหนังดังกล่าวจะเกิดทางพยาธิวิทยา ดังนี้