ทีมงาน

แพทย์แผนไทย

พท.สุดาพร ลือเดช

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 20010

พท.ดวงภรณ์ แดงจีน

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 1965

พนักงานนวดแผนไทย

คุณจารุวรรณ จันทร์หอมหวล

(คุณแมว)

คุณชฎาภรณ์ วิวัชพงษ์

(คุณยะห์)

คุณฐิติรัตน์ สุขโข

(คุณฝน)

คุณชนพรรณ์ มิตรเจริญ

(คุณอ้อย)

คุณรันนฎา ลิ้มละไม

(คุณกบ)