ตรวจรักษาโรค

การตรวจทางเวชกรรมแผนไทย


ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย


บริการตรวจวินิจฉัย

การตรวจชีพจรบอกโรค ตามหลักการแพทย์แผนไทย

เป็นการจับชีพจรเพื่อตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วย

  1. ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เรียกว่า สมุฏฐานวินิจฉัย หรือการตรวจตรีธาตุ คือหาสาเหตุของโรคว่าเกิดจาก ตัวคุมธาตุ( วาตะ ปิตตะ เสมหะ )ตัวใด เพื่อประเมินการกำเริบ หย่อน หรือ พิการ เช่น ถ้าตรวจพบภาวะวาตะมากไป จะมีลม ในกระเพาะอาหาร หรือกรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย ท้องอืด เป็นต้น

  2. การตรวจประเมินความรุนแรงของโรค ความหนักเบาของโรค และช่วยบอกพยากรณ์โรคและการวางยาคนไข้ด้วยตำรับใด

การจับชีพจรของเวชกรรมไทย จึงต้องบอกข้อมูลให้ได้ถึง 5 ประเด็น คือ ความลึก(Deep) , ความเร็ว(Rate) , ความแรง(Intensity) , ขนาด(Size) , จังหวะ(Rhythm)

อัตราค่าบริการ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าตรวจร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ตารางออกตรวจ คลินิกแพทย์แผนไทย